توضيحات پروژه

نمونه کار دوره اموزش چاپ سیلک

چاپ بر روی کیسه پارچه ای و نایلونی
هنرجو: احمد از افغانستان
استاد:دکتر نعمت زاده