مدارک و افتخارات

 • Oxford Cert

  یونیورسال آکسفوردسرت ۲۰۱۶

 • PCMS

  گواهی حضور در PCMS  ۲۰۱۴

 • Kanun

  لوح مدرسین برتر کانون نام آوران ۱۳۹۶

 • Melli

  تلیفات ۸۸- ۹۱-۹۲-۹۷

 • Inventor

  اختراعات ما در سال های ۱۳۹۶- ۱۳۹۳

 • Tandis

  تندیس تقدیر ۱۳۹۸

 • Silk Print

  اولین نرم افزار آموزشی چاپ سیلک کشور ۱۳۹۹

 • Supporters of national production

  عضو حامیان تولید ملی

 • entrepreneur

  لوح سپاس کارافرینی ۱۳۹۹

تیکارنگ با محوریت دانش و تجربه دارای افتخارات و سپاس های گوناگونی می باشد  که تعدادی از مدارک و افتخاراتی که تا به امروز کسب نموده ایم مشاهده می فرمایید.

ما با ارایه مقالات و تالیفات متعدد مرز های علم را جا به جا می نماییم و تمام دستاوردهایم را برای استفاده شما عزیزان بومی سازی می نماییم.

که بتوانیم خدمات و لوازم کامل و جامعی در اختیار شما مشتریان و شاگردان عزیز قرار دهیم.