آموزش

مطالب آموزشی که فروشگاه تیکارنگ ارائه می‌دهد.

آموزش حضوری چاپ سیلک

آموزش حضوری چاپ سیلک

CD آموزش چاپ سیلک

CD آموزش چاپ سیلک

آموزش کاربرد فتوشاپ در سیلک

آموزش کاربرد فتوشاپ در سیلک

آموزش چاپ ۴ رنگ ترکیبی

آموزش چاپ ۴ رنگ ترکیبی

آموزش چاپ CMYK سلیک

آموزش چاپ CMYK سلیک