توضيحات پروژه

آموزش تکنیک های چاپ روی نایلون، تی شرت، مقوا، کارتن، پارچه و…