اطلاعات جامع چسب ورق طلا

چسب ورق طلا صورتگر نقاشم هر لحظه بتی سازم وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم صد نقش برانگیزم با روح درآمیزم چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم اگر هنوز مات و مبهوت به صفحه سرچ گوگل تان نگاه می کنید و در حال جستجو ربطی در بین شعر مولانا و چسب [...]